Historien om

Værkerne – Malerne

Værkerne er primært Eckersberg henholdsvis Skagen Malerne samt andre interessante

Malerierne spænder lige så bredt som Eckersberg gjorde: Portrætter – skibsmalerier – historiske malerier – religiøse – natur

Vi udstiller rigtig mange malerier af C.W.Eckersberg

Christoffer Wilhelm Eckersberg, 1783- 1853, er den mest betydningsfulde maler i den danske guldalder. Han kaldes dansk malerkunst Fader, fordi han kom til at påvirke mange af den næste generations kunstnere.

Liv og gerning

Eckersberg blev født 2. januar 1783 i Blåkrog ved Varnæs. Han er søn af snedker og maler Henrik Vilhelm Eckersberg og Ingeborg født Asmusdatter Nissen.

I 1786 flyttede hans familie til Blans, en landsby nær Als Sund, hvor han nød at tegne billeder af det omgivende landskab og sejle i sin fars båd. Efter konfirmationen kom han i lære hos maleren Jens Jessen i Aabenraa 1797-1800. Han fortsatte som 17 årig i malerlære hos malermester Johan Jacob Jessen i Flensborg, hvor han blev svend.

I 1804 blev han optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Han modtog i 1809 akademiets store guldmedalje og medfølgende rejsestipendium, der bragte ham til Paris i 1810-1812 og efter følgende til Rom indtil 1816.

Han blev udnævnt til Professor ved Akademiet i 1818.

Skagensmalerne:

Michael Ancher, 1849-1927

Michael Ancher var født på Bornholm i den 9. juni 1849. De første af sine ungdomsår arbejdede han som kontormedhjælper på Kalø Gods på Mols. Her blev han venner med Theodor Philipsen og Vilhelm Groth, der var kommet for at male landskaber. Da Ancher blev interesseret i malerkunsten, hjalp de ham i gang.

I sommeren 1874 besøgte Michael Ancher Skagen sammen med Karl Madsen. Michael Ancher fandt byen så malerisk interessant, at han blev i byen til ud på efteråret. Ancher vendte tilbage sommer efter sommer, og var derfor med til at skabe forudsætningen til en egentlig kunstnerkoloni. En kunstnerkoloni, som Anna og Michael Ancher kan betragtes som grundlæggerne af.

Anna Ancher 1859-1936

Anna og Michael Ancher bliver gift

Skagens eneste gæstgivergård var siden 1859 blevet drevet af Ane og Erik Brøndum. Det blev et mødested for mange af de kunstnere, der kom til byen. Ægteparret Brøndums datter, Anna Brøndum, tegnede og var meget interesseret i kunst. Selv om Ancher var 10 år ældre end Anna, opstod der gensidig sympati imellem dem. Sympatien udviklede sig til forelskelse. Anna ville være maler, hvilket familien støttede hende i, og Ancher hjalp hende, og de fik et livsvarigt fagligt fællesskab. Sammen malede de i Skagen i mere end et halvt århundrede.

I sommeren 1880 fik både Michael Ancher og Viggo Johansen et legat. Så blev der råd til bryllup. Michael og Anna Ancher blev gift, og Viggo Johansen giftede sig med Annas kusine Martha. Tidligere på sommeren var en anden af Annas Kusiner, Henriette, blevet gift med maleren Karl Madsen. Familien Anchers første hjem blev det gamle havehus i Østerby, der i dag er en del af Skagens Museum. I 1883 kom datteren Helga til verden, og der var brug for mere plads, så Michael og Anna Ancher købte det lange lave hus på Markvej. Som de eneste fastboende kunstnere blev Anna og Michael Ancher Skagenskoloniens faste holdepunkt.

Helga Ancher 1883-1963

Helga blev født ind i kunstnermiljøet, og blev Anna og Michaels eneste barn. Hun valgte tidligt at blive kunstner med udgangspunkt i skagenstraditionen. Hun blev, på Kunstakademiet i København, elev af Valdemar Irminger og af Viggo Johansen. Og hun studerede også i Paris.

Peder Severin Krøyer, 1851-1909

P.S. Krøyer-Peder Severin Gjesdal/ Krøyer kom til verden den 23. juli 1851 i Stavanger. Hans mor hed Elen Cecilie Gjesdal. Moderen var mentalt ustabil, og fik ikke lov til at beholde barnet. Den unge mors søster, Bertha Cecilie, tog drengen med til København. Bertha Cecilie var gift med adjunkt Krøyer, og de var bosat i København. Her voksede Peder Severin op.

Peder Severin viste tidligt anlæg for at tegne. Allerede som da han var 9 år lavede han tegninger med illustrationer til plejefaderens arbejde i Videnskabernes Selskab. Da han var 10 år begyndte han på Det Tekniske Instituts tegneskole i København efter at han i en periode havde fået privatundervisning på en kunstskole. I oktober 1864 starter han på Kunstakademiets Forberedelsesskole. Ved kunstakademiet møder han den to år yngre Laurits Tuxen, som han var knyttet til resten af livet. Da Peder Severin starter på kunstskolen, får han lov til at benytte sin plejefars efternavn. I 1872 blev han formeldt adopteret af Bertha Cecilie, og dermed lov til at kalde sig Krøyer. Først i 1889 blev Peder Severin Krøyer dansk statsborger.

Om vinteren arbejdede Krøyer i København. Han arbejdede som lærer, og malede bl.a. bestilte portrætter. Krøyer havde i 1882 besøgt Skagen, og vendte om sommeren tilbage til Skagen.

Andre Kunstnere i udstillingen:

Vi har andre særdeles spændende kunstnere i udstillingen.

Oplev det selv.